Privaatsustingimused

OTSETURUSTUS JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

 

VIKTRÄ OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks. VIKTRÄ OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le 

 

Veebipood edastab vajadusel isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa. Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

 

VIKTRÄ OÜ töötleb kliendiandmeid selleks, et:

  • täita kliendiga sõlmitud lepingut;
  • kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi (nt andmete edastamine kohtule);
  • paremini mõista klientide ootusi ning seeläbi pakkuda kliendile sobivaid, kvaliteetseid teenuseid;
  • täita oma kohustusi, mis tulenevad õigusnormidest (nt andmete edastamine uurimisasutusele).

 

Kliendiandmed on salajased, neid ei väljastata ning neile ei võimaldata Kolmandate isikute poolt ligipääsu, ilma Kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel.