Tietosuojaehdot

SUORAMARKKINOINTI JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY 

 

Rekisterinpitäjä on VIKTRÄ OÜ. Verkkokauppa käyttää ostajan ilmoittamia henkilötietoja (nimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite, pankkiyhteys ym.) vain tilauksen käsittelyyn ja tuotteiden lähettämiseen ostajalle. VIKTRÄ OÜ toimittaa maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot Maksekeskus AS -nimiselle henkilötietojen käsittelijälle. Verkkokauppa toimittaa tarvittaessa henkilötietoja kuljetuspalvelun tarjoajille tuotteiden toimittamista varten. Verkkokauppa lähettää ostajalle uutiskirjeitä ja tarjouksia ostajan sähköpostiosoitteeseen vain silloin, kun ostaja on antanut asianmukaisen suostumuksen ilmoittamalla sivustolla sähköpostiosoitteensa ja ilmoittanut haluavansa suoramainontaa. Ostaja voi milloin tahansa luopua sähköpostitse lähetettävistä tarjouksista ja uutiskirjeistä ilmoittamalla siitä meille sähköpostitse tai noudattamalla tarjouksia sisältävässä sähköpostiviestissä annettuja ohjeita.

 

VIKTRÄ OÜ käsittelee henkilötietoja:

  • voidakseen noudattaa asiakkaan kanssa tehtyä sopimusta
  • puolustaakseen loukattuja tai kiistettyjä oikeuksia (esim. tietojen toimittaminen tuomioistuimelle)
  • ymmärtääkseen paremmin asiakkaiden odotuksia ja tarjotakseen sitä kautta asiakkaalle sopivia, laadukkaita palveluja
  • täyttääkseen lakisääteisiä velvollisuuksiaan (esim. tietojen toimittaminen tutkintaviranomaiselle).

Asiakkaan tiedot ovat luottamuksellisia, niitä ei luovuteta eikä kolmansien osapuolten pääsy niihin ole sallittu ilman asiakkaan etukäteissuostumusta, paitsi lakisääteisissä tapauksissa.